Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza a návrh změn motivačního programu vybraného podniku 

  Kolářová, Renáta
  Bakalářská práce se zabývá analýzou motivačního programu firmy Siemens, s.r.o. odštěpný závod Elektromotory Mohelnice. Zkoumá motivační program firmy, spokojenost zaměstnanců s motivačním programem, s jeho jednotlivými ...
 • Konsolidovaná účetní závěrka 

  Kolářová, Renáta
  Tato diplomová práce se zabývá konsolidovanou účetní závěrkou a využitím metod finanční analýzy u konsolidované účetní závěrky. Práce se zaměřuje na její formu, metody, postupy a srovnání finančních výsledků mateřské ...
 • Podnikatelský záměr na pořádání letního tábora pro děti 

  Kolářová, Renáta
  Bakalářská práce se zabývá zhotovením podnikatelského záměru na pořádání letního tábora pro děti. Zaměřuje se sestavením kalkulace, rozpočtu a marketingového mixu. Tato práce obsahuje vlastní návrhy na pořádání letního ...