Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza developerského projektu na výstavbu administrativního objektu v Brně 

  Kolařík, Jan
  Cílem této diplomové práce je stanovit proveditelnost a výnosnost developerského projektu na konkrétním pozemcích v Brně. Do řešení problému byla zahrnuta, jak část legislativní, která stanovila možnosti využití pozemků ...
 • Aplikace pro vzdálenou editaci DEVS modelů a řízení simulace na simulačním serveru 

  Kolařík, Jan
  Práce se zabývá návrhem a samotnou implementací klient-server aplikace pro vzdálený přístup k modelům systémů uloženým na serveru. Aplikace umožňuje tyto modely také editovat a provádět nad nimi simulace. Součástí práce ...
 • Dálkové ovládání počítače pomocí mobilního telefonu 

  Kolařík, Jan
  Výsledkem mé práce je aplikace, která umožňuje ovládání videí a hudby pomocí mobilního telefonu, který má operační systém Andriod 2.1. Aplikace je rozdělena na serverovou část, která běží na PC a klientskou, která běží na ...
 • Postranní kanály 

  Kolařík, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou postranních kanálů, šifrovacího algoritmu AES a využití neuronových sítí za účelem získání šifrovacího klíče. První část této práce se zaměřuje na základy kryptografie a útoky ...
 • Standard IEEE 802.15.4 a jeho praktická realizace 

  Kolařík, Jan
  Bakalářská práce se věnuje standardu IEEE 802.15.4, bezdrátové komunikační technologii ZigBee a zaměřuje se na její praktickou realizaci. Hlavní částí této práce je vytvoření dvou laboratorních úloh za pomoci vývojového ...
 • Zkoušky elektromagnetické kompatibility 

  Kolařík, Jan
  Cílem této bakalářské práce je rozebrat problematiku vědního oboru EMC. Bakalářská práce obsahuje základní rozdělení oboru a popis jednotlivých částí. Dále obsahuje podrobný popis jednotlivých měřících přístrojů a vybavení ...