Now showing items 1-20 of 21

 • Analýza časových řad s využitím hlubokého učení 

  Hladík, Jakub
  Cieľom práce bolo vytvoriť nástroj pre predikciu časových radov s pomocou hlbokého učenia. V prvej časti práce je stručný popis hlbokého učenia a jeho porovnanie s klasickým strojových učením. V ďalšej časti sa nachádza ...
 • Automatická 3D segmentace obrazu mozku 

  Bafrnec, Matúš
  Táto bakalárska práca popisuje návrh a implementáciu systému na automatickú 3D segmentáciu mozgu založeného na konvolučných neurónových sieťach. Prvá časť práce je venovaná krátkej histórii neurónových sietí a teoretickému ...
 • Automatický hydroponický systém 

  Borsuk, Adam
  Cieľom bakalárskej práce je preštudovať problematiku návrhu a tvorby automatického hydroponického systému pre pestovanie rastlín a riešiť tvorbu súčastí systému podľa základných podmienok pre rast rastlín a následne ich ...
 • Filtrování spamových zpráv pomocí metod umělé inteligence 

  Safonov, Yehor
  V moderním počítačovém světě e-mailová komunikace patří do nejpoužívanějších prostředků pro výměnu zpráv mezi uživateli. Jedná se o volně dostupný, efektivní a jednoduchý způsob sloužící ke sdělení informací. Tyto tři ...
 • Generátor neuronových sítí pro potřeby měření podobnosti obrazu 

  Hipča, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací automatického softwarového generátoru dopředných neuronových sítí pro klasifikaci obrazu. Teoretická část práce objasňuje pojmy jako neuronová síť nebo formální neuron. Dále práce ...
 • Generovaní databáze pro specifické případy identifikace osob 

  Kolmačka, Tomáš
  Diplomová práce se věnuje současné problematice identifikace osob a hlubokého učení. Dále se práce zabývá především získáním kvalitních a různorodých dat, které jsou využívány k trénování hlubokého učení s konvolučními ...
 • Hluboké neuronové sítě pro prostředí superpočítače 

  Bronda, Samuel
  Hlavným prínosom práce je optimalizácia hardvérovej konfigurácie pre výpočet neurónových sieti. Teoretická časť popisuje neurónové siete, frameworky hlbokého učenia a hardvérové možnosti. Ďalšia časť práce sa venuje ...
 • Hluboké učení pro klasifikaci textů 

  Kolařík, Martin
  Práce se zabývá rozborem současných metod strojového učení používaných pro emoční klasifikaci textových dat a testováním různých architektur neuronových sítí na problému binární klasifikace textů na pozitivní a negativní. ...
 • Metody segmentace obrazu s malými trénovacími množinami 

  Horečný, Peter
  Cieľom tejto práce bolo navrhnúť metódu segmentácie obrazu, ktorá dokáže efektívne pracovať aj s dátovými množinami malej veľkosti. Bola k tomu využitá nedávno publikovaná neurónová sieť ODE, ktorá by vďaka svojim vlastnostiam ...
 • Moderní anorganické slévárenské pojivové systémy 

  Kolařík, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá nově vyvinutými anorganickými pojivovými systémy. Ty jsou vyvíjeny zejména pro jejich ekologické přednosti. U některých zmíněných pojivových systémů se ale dosahuje i lepších technologických ...
 • Nástroj pro generování náhodné konfigurace kybernetické arény 

  Matisko, Maroš
  Diplomová práca sa zameriava na návrh a implementáciu nástroja pre generovanie konfigurácie určenú pre automatizačný nástroj Ansible. Výstupom nástroja je vygenerovaná konfigurácia, ktorá obsahuje náhodné hodnoty podľa ...
 • Optimalizace výroby hliníkového odlitku s použitím numerické simulace 

  Kolařík, Martin
  Diplomová práce se zabývá rozborem technologie lití vybraného odlitku ze slitiny hliníku. Jedná se o odlitek frézovací hlavy do CNC stroje, odlévaný technologií gravitačního lití do kovové formy. Byla provedena analýza ...
 • Optimized High Resolution 3D Dense-U-Net Network for Brain and Spine Segmentation 

  Kolařík, Martin; Burget, Radim; Uher, Václav; Říha, Kamil; Dutta, Malay Kishore (MDPI, 2019-02-15)
  The 3D image segmentation is the process of partitioning a digital 3D volumes into multiple segments. This paper presents a fully automatic method for high resolution 3D volumetric segmentation of medical image data using ...
 • Programovatelný MIDI ovladač 

  Kolařík, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá realizací programovatelného MIDI ovladače. Teoretická část práce popisuje protokol MIDI, jeho strukturu a použití. Současně rozebírá vlastnosti použitých součástek, zejména procesoru ...
 • Rekurentní neuronové sítě pro klasifikaci textů 

  Myška, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá návrhem neuronových sítí pro klasifikaci pozitivních a negativních textů. Vývoj probíhal v programovacím jazyce Python. Návrh modelů hlubokých neuronových sítí byl proveden pomocí vysokoúrovňového ...
 • Segmentace obrazových dat pomocí grafových neuronových sítí 

  Boszorád, Matej
  Táto diplomová práca opisuje a implementuje návrh grafovej neurónovej siete použitej na 2D segmentáciu nervovej štruktúry. Prvá kapitola práce v krátkosti uvádza problém segmentácie. Nachádza sa v nej rozdelenie segmentačných ...
 • Segmentace obrazu nevyvážených dat pomocí umělé inteligence 

  Polách, Michal
  Tato práce se zaměřuje na problematiku segmentace nevyvážených dat pomocí uměléinteligence. V práci jsou prozkoumány známé metody pro vypořádání se s nevyváženýmidaty, z nichž jsou vybrány vhodné metody, a ty jsou aplikovány ...
 • Systém pro zobrazování 3D dat ve virtuální realitě 

  Kalafut, Oliver
  Táto bakalárska práca sa zaoberá zobrazovaním medicínskych modelov, napríklad orgánov ľudského tela vo virtuálnej realite prostredníctvom zariadenia Oculus Go. Oculus Go je all-in-one zariadenie s výkonným procesorom a ...
 • Vícetřídá segmentace 3D lékařských dat pomocí hlubokého učení 

  Slunský, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá segmentací obrazu do více tříd pomocí konvolučních neuronových sítí. Teoretická část práce se zaměřuje na souhrn problematiky segmentace obrazu, kde jsou popsány základní principy fungování jak ...
 • Vliv pozadí a velikosti databáze na trénování neuronových sítí pro klasifikaci obrazů 

  Mikulec, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zaobírá vlivem pozadí a velikosti databáze na trénování neuronových sítí pro klasifikaci obrazů. V práci jsou popsány techniky zpracování obrazů pomocí konvolučních neuronových sítí a vliv pozadí ...