Now showing items 1-2 of 2

  • Design smoothie mixéru 

    Kolaříková, Eva
    Tématem bakalářské práce je design smoothie mixéru pro domácí použití. Cílem je navrhnout originální produkt s ohledem na technické, ergonomické a estetické požadavky.
  • Design stojanového plicního ventilátoru 

    Kolaříková, Eva
    Diplomová práce se zabývá návrhem designu stojanového plicního ventilátoru užívaného na odborných odděleních nemocnic. Cílem práce bylo zhodnotit poznatky vyplývající z analýzy současných produktů na trhu a tyto poznatky ...