Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza vybraných síťových zranitelností 

  Kolajová, Jana
  Tato práce si dává za cíl důkladné seznámení s databázemi, které obsahují popisy zranitelných kódů a zranitelných aplikací; následnou implementaci nástroje na jejich automatické vyhledávání a ukládání do lokální databáze. ...
 • Analýza vybraných síťových zranitelností 

  Kolajová, Jana
  Tato práce si dává za cíl důkladné seznámení s databázemi, které obsahují popisy zranitelných kódů a zranitelných aplikací; následnou implementaci nástroje na jejich automatické vyhledávání a ukládání do lokální databáze. ...
 • Budování bezpečnostního povědomí na základní škole 

  Kolajová, Jana
  Diplomová práce se zabývá problematikou budování bezpečnostního povědomí na základní škole. Práci lze rozdělit na tři hlavní části. V úvodní části jsou uvedeny základní pojmy z oblasti informační bezpečnosti a stručný popis ...
 • Letové standardy - Part ORA - požadavky na výcvikové organizace 

  Kolajová, Jana
  Cieľom tejto práce je zhodnotenie nového predpisu PART – ORA a jeho požiadaviek, ktoré sa týkajú výcvikových organizácií. V prvej kapitole je čitateľ v stručnosti oboznámený s legislatívou v civilnom letectve. Konkrétne s ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Hrouzková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá posouzením a vyhodnocením aktuálního stavu informačního systému ve společnosti ABC, s.r.o. Na základě výstupů z provedených analýz provedl autor zhodnocení dosažených výsledků a následně návrh ...
 • Základy bezpečnostního povědomí pro žáky základních škol 

  Přibyl, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá vybudováním vzdělávacích modulů, které budou sloužit pro vybudování základního povědomí o bezpečnosti pro děti na základních školách. Teoretická část popisuje základní informace z této oblasti. ...