Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh revitalizace ulice Fryčajova v Brně 

    Kolbábek, Jiří
    Tato diplomová práce zpracovává technickou studii s cílem navrhnout rekonstrukci ulice Fryčajova. Je zpracována ve dvou variantách. Ve variantě A je prioritou zajistit co nejvíce parkovacích stání. Oproti tomu varianta B ...
  • Zhutnitelnost materiálů v podloží vozovek 

    Kolbábek, Jiří
    Tato práce je zaměřena na rozdíly mezi hutněním jemnozrnné a hrubozrnné zeminy. Také představuje vybrané hutnící metody a popisuje jejich principy a postupy provádění. V praktické části je provedeno zatřídění a klasifikace ...