Now showing items 1-2 of 2

  • Hydraulické lisy současné produkce 

    Kolbábek, Lukáš
    V této práci je provedena rešerše a popis základních parametrů a součástí hydraulických lisů současné produkce. Porovnává výhody a nevýhody hydraulických lisů oproti lisům mechanickým. Podrobně se zabývá konstrukčním a ...
  • Lis LKDS 800 

    Kolbábek, Lukáš
    Diplomová práce se zabývá návrhem pohonu střižného lisu LKDS 800, který je určen ke stříhání přístřihů v automatické nástřihové lince. První část práce se věnuje jednotlivým uspořádáním pohonů konvenčních lisů a servolisů ...