Now showing items 1-2 of 2

  • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

    Kolek, Luboš
    Tato bakalářská práce se zabývá informačními systémy. Jejich využití v podniku, přínosy a výhody používání těchto systémů. Ve svojí práci se zaměřím na analýzu tohoto systému, vyhodnotím výsledky a navrhnu možná řešení pro ...
  • Řízení rizik projektu 

    Kolek, Luboš
    Hlavním cílem této diplomové práce je zpracovat a navrhnout proces řízení rizik vybraného projektu. Pro dosažení hlavního cíle byla provedena analýza současného stavu, zpracovány strategické analýzy a aplikovány speciální ...