Now showing items 1-1 of 1

  • Budič elektromotoru pro letecké aplikace 

    Kolenský, Tomáš
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem budícího obvodu elektromotor 28V/1A pro letecké aplikace. Návrh zahrnuje specifikaci požadavků na napájení, odolnosti a rušení budícího obvodu, dále na návrh bloků ochranné, napájecí, ...