Now showing items 1-2 of 2

  • Možnosti stanovení aromaticky aktivních látek ve šťávě z bezu černého 

    Kolibačová, Silvie
    Tato bakalářská práce je literární rešerší, která pojednává o charakteristice bezu černého, jeho výskytu, druzích a možnostech využití především v lékařství a potravinářství. V další části je popsána výroba ovocných šťáv ...
  • Stanovení aromaticky aktivních látek bezu černého 

    Kolibačová, Silvie
    Cílem této diplomové práce bylo stanovit aromaticky aktivní látky v různých odrůdách bezu černého (Sambucus nigra L.) a v bezových šťávách, které byly namíchány v různých poměrech se šťávou hroznovou. Následně byla provedena ...