Now showing items 1-20 of 80

 • Active Elements for Analog Signal Processing: Classification, Review, and New Proposals 

  Biolek, Dalibor; Senani, R.; Biolková, Viera; Kolka, Zdeněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008-12)
  In the paper, an analysis of the state-of-the-art of active elements for analog signal processing is presented which support – in contrast to the conventional operational amplifiers – not only the voltage-mode but also the ...
 • Algoritmus automatické kompenzace leteckého elektronického magnetického kompasu 

  Blahák, Petr
  Tenhle semestrální projekt je zaměřen na navigaci v letecké dopravě pomocí kompasů. Některé typy kompasů jsou zde uvedeny a je vysvětlena jejich funkce. Protože přístroje nejsou vždy přesné, musí se provádět jejich kompenzace. ...
 • ARC oscilátor s bloky s řiditelným parametrem 

  Bořecký, Tomáš
  V rámci diplomové práce je provedeno srovnání různých zapojení ARC oscilátorů s ohledem na velikost jejich harmonického zkreslení. Je rozebráno zapojení jednotlivých bloků oscilátoru. Pozornost je věnována výběru a návrhu ...
 • Band Gap - přesná napěťová reference 

  Bubla, Jiří
  Projekt je zaměřený na návrh přesné napěťové reference Bandgap v technologii monolitických integrovaných obvodů. Tento obvod se vyznačuje velmi nízkým teplotním koeficientem v řádu jednotek ppm/°C a napětím blízkým 1,205V. ...
 • Blind Oversampling Data Recovery with Low Hardware Complexity 

  Kubicek, M.; Kolka, Zdeněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2010-04)
  The paper is focused on the optimization and implementation of fully digital feed-forward blind oversampling CDR (BO-CDR). Two new phase-decision algorithms are proposed. Their complexity is very low, enabling a very simple ...
 • Budič elektromotoru pro letecké aplikace 

  Kolenský, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem budícího obvodu elektromotor 28V/1A pro letecké aplikace. Návrh zahrnuje specifikaci požadavků na napájení, odolnosti a rušení budícího obvodu, dále na návrh bloků ochranné, napájecí, ...
 • Characterization of Nonlinear Integrated Capacitors 

  Sutory, T.; Kolka, Zdeněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008-12)
  The paper deals with a modified CBCM (Charge-Based Capacitance Measurements) method for nonlinear capacitance characterization. The method is characterized by high resolution although it is based on equipment found in any ...
 • Comments on Pinched Hysteresis Loops of Memristive Elements 

  Biolek, Zdeněk; Biolek, Dalibor; Biolková, Viera; Kolka, Zdeněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-12)
  The hysteresis loops pinched in the v-i origin belong to well-known fingerprints of memristive elements driven by bipolar periodical signals. Some element properties follow from the loop behavior in the close neighborhood ...
 • Communication Subsystems for Emerging Wireless Technologies 

  Raida, Zbyněk; Kolka, Zdeněk; Marsalek, R.; Petrzela, J.; Prokes, A.; Sebesta, J.; Gotthans, T.; Hrubos, Z.; Kincl, Z.; Klozar, L.; Povalac, A.; Sotner, R.; Kadlec, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-12)
  The paper describes a multi-disciplinary design of modern communication systems. The design starts with the analysis of a system in order to define requirements on its individual components. The design exploits proper ...
 • DC Analysis of an Ideal Diode Network Using Its Decomposed Piecevise-Linear Model 

  Brzobohaty, J.; Pospisil, J.; Kolka, Zdeněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1994-09)
  A new method of finding the operating points in circuits containing ideal diodes which utilizes the decomposed form of the state model of an one-dimensional piecewise-linear (PWL) system is developed. The universal procedure ...
 • Design of the Decomposed State Model of an One-Dimensional Piecewise-Linear System 

  Kolka, Zdeněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1994-03)
  Present paper deals with the problem of automatic design of the implicit state model (in its decomposed parametric form) of any one-dimensional piecewise-linear (PWL) system. This model consists of the internal and the ...
 • Digitally Controlled Linear Four-Port Network 

  Kolka, Zdeněk; Michalek, V. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1994-09)
  The paper deals with the design of a universal linear multipart. The circuit is based on digitally controlled multiple voltage-controlled voltage sources (MVCVSs). The main advantages of this control are accuracy, ...
 • Dvoukanálový devítipásmový ekvalizér 

  Kollár, Marcel
  Ciežom bakalárskej práce je zoznámenie sa s úpravou audio signálu s kmitočtovými výhybkami a návrhom deväťpásmového ekvalizéra. Následne po navrhnutí ekvalizéra bolo nutné ho odsimulovať v programe PSpice. V programe Eagle ...
 • Elektromagnetická kompatibilita spínaných napájecích zdrojů 

  Olivík, Lukáš
  Cílem práce je navrhnout jednočinný blokující měnič dle zadaných parametrů splňující požadavky norem pro elektromagnetickou kompatibilitu. Práce detailně popisuje návrh zdroje a jsou v ní shrnuty zásady pro návrh plošného ...
 • Evoluční syntéza analogových elektronických obvodů s využitím algoritmů EDA 

  Slezák, Josef
  Disertační práce je zaměřena na návrh analogových elektronických obvodů pomocí algoritmů s pravěpodobnostními modely (algoritmy EDA). Prezentované metody jsou na základě požadovaných charakteristik cílových obvodů schopny ...
 • Fully Photonic Wireless Link for Transmission of Synchronization Signals 

  Wilfert, O.; Barcik, P.; Kolka, Zdeněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2016-04)
  Rapid industrialization and increasing demand of business tools for high-speed communications supports the request for optical communications in free space. Copper cables and related technologies such as cable modems and ...
 • Generalized Canonical State Models of Third-Order Piecewise-Linear Dynamical Systems And Their Applications 

  Pospisil, J.; Brzobohaty, J.; Kolka, Zdeněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1999-04)
  The elementary canonical state models of the third-order autonomous dynamical systems, topologically conjugate to Chua's circuit family, are generalized for any continuous and odd symmetrical piecewise-linear (PWL) feedback ...
 • Generátor polyfázové modulace radarového signálu 

  Hás, Jiří
  Cílem diplomové práce je navrhnout generátor radarového polyfázově modulovaného signálu s frekvencí 30 MHz. Na začátku práce je navržena základní struktura generátoru a rozebrána funkce programovatelného logického obvodu, ...
 • Immediate Analysis of Periodic Steady States in Switched DC-DC Converters via SPICE 

  Biolek, Dalibor; Biolková, Viera; Kolka, Zdeněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-04)
  The method of immediate analysis of periodic steady states in switched DC-DC converters operating in the continuous current mode is described. The initial conditions, which correspond to the periodic steady state, are found ...
 • Improved Model of TiO2 Memristor 

  Kolka, Zdeněk; Biolek, Dalibor; Biolková, Viera (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-06)
  Analysis of Pickett’s model of the HP TiO2 memristor presented in this paper reveals an ambiguity of its port equation, which may cause non-convergence, numerical errors, and non-physical solutions during time-domain ...