Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza stáří vody v tlakové stokové síti 

    Kolková, Hana
    Tato bakalářská práce se zabývá stářím vody v tlakových stokových sítích. Blíže se zaměřuji na 3 zásadní problémy, které jsou vysokým stářím vody způsobeny – korozi, plyny v potrubí, zhoršenou jakost vody. Dále se práce ...
  • Rychlost rozpadu volného chloru ve vodovodní síti 

    Kolková, Hana
    Diplomová práce se zaobírá rychlostí rozpadu volného chloru ve vodovodní síti. V obecné části práce jsou zmíněny podoby chloru, s jakými se můžeme setkat při jeho použití pro dezinfekci pitné vody. Další z kapitol je ...