Now showing items 1-3 of 3

 • Outsourcing tiskových služeb a řízení ICT služby 

  Kollár, Martin
  V mojej práci sa venujem pojmu outsourcing a jeho využitie v globálnom pohľade. Zadefinujem konkrétne typy, ich uplatnienie a zhodnotím aktuálne trendy v poskytovaní outsourcingu. Okrem samotného outsourcingu budem analyzovať ...
 • Stabilita charakteristiky odstředivého čerpadla 

  Kollár, Martin
  Předložená diplomová práce obsahuje teoretický rozbor charakteristik odstředíveho čerpadla, podmínky stability Y(Q) charakteristiky, výpočet charakteristiky ßč(ns), úpravy vedúce k stabilizaci spirálního telesa a oběžného ...
 • Studie využití hydroenergetického potenciálu dané lokality 

  Kollár, Martin
  Za ciel mojej bakalárskej práce som si vybral zmapovanie hydroenergetického potenciálu a návrh strojného zariadenia pri stavbe maléj vodnej elektrárne na rieke Váh v lokalite Trenčianske Biskupice. Stav hydroenergetického ...