Now showing items 1-2 of 2

  • Moderní trendy v technickém měření 

    Kollmann, Ladislav
    Bakalárska práca je zameraná na moderné trendy v technickom meraní. Prvá časť je venovaná postaveniu merania v technickej praxi, smerom jeho vývoja a analýze niektorých výbraných trendov. Dôraz sa kladie na snahu o ...
  • Projektový management 

    Kollmann, Ladislav
    Diplomová práca sa zaoberá témou Projektového manažmentu. V teoretickej časti je spracovaná literárna rešerš k danej problematike. Praktická časť analyzuje súčasný stav vedenia projektov vo firme ZETOR TRACTORS a.s. Na ...