Now showing items 1-2 of 2

  • Metody zhotovování závitů. 

    Kollnerová, Kateřina
    Tato práce se zabývá metodami zhotovování závitů s důrazem na výrobu vnitřních závitů. Cílem je uvést základní metody výroby. Na počátku jsou uve-deny jednotlivé obráběcí a tvářecí technologie. Centrální část se zabývá ...
  • Svařování jemnozrnných ocelí typu Docol vláknovým YbYAG laserem 

    Kollnerová, Kateřina
    Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru Strojírenská technologie předkládá experiment svařování vysokopevných ocelí Docol s využitím vláknového laseru. Součástí práce je literární rešerše popisující vlastnosti ...