Now showing items 1-2 of 2

  • Příprava a charakterizace kopolymerů na bázi poly-3-hydroxybutyrátu 

    Kolomazník, Vít
    Tato práce se zabývá přípravou kopolymerů na bázi poly-3-hydroxybutyrátu (PHB). Snahou je dosáhnout materiálu, kde by byl obsah polymeru PHB co nejvyšší, zároveň ale obsah krystalické fáze co nejmenší. Nízkomolekulární PHB ...
  • Vliv katalytického systému na strukturu E/P kopolymerů 

    Kolomazník, Vít
    Práce se zabývá strukturou etylen-propylenových kopolymerů (E/P kopolymerů) vyrobených polymerací v plynné fázi. Cílem bylo zjistit vliv použitých katalyzátorů na rozložení etylenových jednotek ve výsledném materiálu. Byly ...