Now showing items 1-20 of 35

 • ANALÝZA MOŽNOSTÍ SIMULÁCIE A IMPLEMENTÁCIE AUTOSYNCHRÓNNYCH SUBSYSTÉMOV V OBVODOCH VLSI 

  Kováč, Michal
  Práca sa zaoberá analýzou riešenia problémov synchrónnych číslicových obvodov. Výsledkom je vytvorenie metodiky pre návrh autosynchrónnych obvodov, definovanie ich časových parametrov na základe simulačných modelov a ...
 • Autonomní generátor testovacích skriptů 

  Horký, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá řídícími jednotkami a jejich testováním. Pro tyto potřeby je zde popsána aplikace, která je schopná tyto řídící jednotky autonomně testovat. Aplikace má dvě části, první je generátor a editor ...
 • Bezdrátová stanice s připojením do sítě IoT 

  Kubíček, Richard
  Tato práce se zabývá návrhem WiFi stanice pro připojení senzorů a ovladačů s připojením do sítě IoT. Stanice využívá WiFi modul ESP8266. Jsou zde popsány jednotlivé komponenty, ze kterých se stanice skládá. Práce zahrnuje ...
 • Bezdrátové zabezpečovací zařízení 

  Čapek, Lukáš
  Cílem práce je zabezpečit objekt např. kolo, kočárek, zboží. Zabezpečovací zařízení se skládá ze senzorové a uživatelské jednotky, pageru. Obě jednotky jsou osazeny tranceiverem, který pracuje v ISM pásmu, a neustále mezi ...
 • Bezdrátový IR senzor pro detekci narušení prostoru 

  Suchý, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout zabezpečovací systém, pro detekci pohybu osob založený na bateriově napájených senzorech připojených k centrální jednotce.
 • Bezdrátový IR senzor pro detekci narušení prostoru 

  Suchý, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a realizovat zabezpečovací systém pro detekci pohybu osob založený na bateriově napájených senzorech. Ze zadání práce je patrné, že pro komunikaci má být použit integrovaný obvod ...
 • Bezdrátový přenos dat v pásmu ISM 

  Čanda, Pavel
  Bezdrátové prodloužení sériové linky RS232 pomocí RF modulů typu RFM12BP se zabezpečením proti chybám při přenosu. Zařízení bude napájeno z baterií a vyžaduje nízkou spotřebu.
 • Bezdrátový sběr dat v průmyslovém prostředí 

  Macura, Jáchym
  Bakalářská práce se v první části zabývá vybráním vhodného standardu pro bezdrátový sběr dat v průmyslovém prostředí. Dále práce popisuje vlastnosti vybraného standardu ZigBee. Další část práce popisuje jednotlivé, běžně ...
 • Číslicové stopky 

  Mejzlík, Vladimír
  Tato bakalářská práce rozebírá možnosti realizace číslicových stopek s mikroprocesorem řady MCS51. Jsou analyzovány různé obvodové varianty, jež by spojení s mikroprocesorem umožňovali pro dosažení optimálních výsledků. ...
 • DC/DC měnič z napětí 12 V na 300 V 

  Buba, Ondřej
  Tato práce pojednává o návrhu výkonového spínaného zdroje, který bude sloužit pro napájení osciloskopu. Text práce popisuje výběr topologie měniče, návrh impulzního transformátoru a výstupní tlumivky a výběr a zapojení ...
 • Interface diagnostické sběrnice pro akumulátory 

  Chytka, František
  Práce se zabývá návrhem a konstrukcí diagnostického zařízení pro akumulátory. V rámci rozboru jsem popsal a porovnal všeobecně známou sběrnici I2C a jí podobnou sběrnici SMBus, která se vyskytuje v inteligentních notebookových ...
 • Kamerový zabezpečovací systém s minipočítačem Raspberry Pi 

  Vitula, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem kamerového zabezpečovacího systému na platformě Raspberry Pi, který může být vzdáleně ovládán a napájen solárním panelem. Součástí je popis komponent a také návrh aplikace umožňující ...
 • Komunikace obvodu FPGA s počítačem - USB High Speed 

  Kollár, Tomáš
  Bakalařská práce se zaměřuje na možnost propojení čipů FPGA s PC pomocí sběrnice USB 2.0 v režimu high-speed. Tyto programovatelné obvody jsou velice důležité v dnešní době, hlavně kvůli jejich rychlosti a flexibilitě. ...
 • Laboratorní přípravek pro demonstraci programovatelných logických obvodů 

  Svoboda, Stanislav
  Následující bakalářská práce se zabývá řešením laboratorního přípravku pro výuku práce s obvody CPLD firmy ALTERA včetně návrhu plošného spoje a v závěrečné části i samotnou realizací celého přípravku pro výuku práce s ...
 • Laboratorní přípravek pro experimentální práci s obvody CoolRunner 

  Gajdošík, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na programování obvodu CPLD řady CoolRunner – II společnosti Xilinx pomocí sběrnice USB. V dnešní době je tato sběrnice a její užití nedílnou součástí mnoha zařízení. Tyto programovatelné obvody ...
 • Laboratorní přípravek pro vývoj aplikací obvodů CPLD firmy Altera 

  Gajdošík, Petr
  V diplomové práci se zaměřuji na návrh schematu laboratorního přípravku a prostudování způsobů programování obvodů CPLD firmy Altera. Přípravek slouží pro vývoj a demonstraci aplikací v obvodech CPLD firmy Altera. Přípravek ...
 • Malá solární elektrárna 

  Šimůnek, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem malé solární elektrárny s akumulátorem, která bude napájet menší domácí spotřebiče. Informace o stavu zařízení bude možné sledovat přímo na zařízení a také ve veřejné tabulce na ...
 • Měniče pro mikroprocesorová zařízení 

  Kus, Václav
  Úkolem této bakalářské práce je provést přehled měničů DC/DC, vhodných pro napájení malých mikroprocesorových zařízení s LCD displejem. Jako vstupní zdroj napětí je 9V baterie nebo dvě tužkové baterie(3V). Na trhu se v ...
 • Měření vibrací 

  Diblík, Jan
  Diplomová práce se zabývá principy měření vibrací pomocí měřičů zrychlení, tzv. akcererometrů a jejich užitím pro výrobu přípravku pro měření vibrací se zaměřením na moderní integrované digitální akcelerometry. V úvodní ...
 • Mikroimpulzní stimulace a její využití ve fyziatrické léčbě 

  Nedvědová, Marie
  Obecná část bakalářské práce je věnována samotnému elektrickému proudu a rozboru jeho účinků na lidský organismus. Je konfrontováno jak pozitivní terapeutické využití proudu ve fyziatrické léčbě, tak i negativní dopad na ...