Now showing items 1-2 of 2

  • Zhodnocení a návrhy na zlepšení hospodaření obce Vlčnov 

    Kománková, Marie
    Diplomová práce se zabývá zhodnocením hospodaření obce Vlčnov v letech 2009 až 2013. Práce je rozdělena do tří částí. V první části jsou uvedena teoretická východiska. V části druhé jsou nejprve základní informace o obci ...
  • Zhodnocení hospodaření neziskové organizace 

    Kománková, Marie
    Bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření neziskové organizace, konkrétně zhodnocením hospodaření Českého zahrádkářského svazu, ZO Nivnice. V první části bakalářské práce jsou uvedena teoretická východiska. V části ...