Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza ekonomických ukazatelů vybrané firmy pomocí statistických metod 

  Komárková, Ivana
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním finanční situace ve společnosti RAPOS, spol. s.r.o. Finanční analýza odhalí slabé stránky společnosti, na které se navrhnou opatření. Výsledky finanční analýzy jsou analyzovány pomocí ...
 • Podnikatelský záměr 

  Kubešová, Pavlína
  V diplomové práci posuzuji efektivnost investičního záměru společnosti SPAME, s.r.o., na základě finanční analýzy. Investici hodlá společnost realizovat v rámci rozšíření své podnikatelské činnosti. Obsahem práce je posouzení ...
 • Uplatnění matematických a statistických metod v řízení podniku 

  Komárková, Ivana
  Diplomová práce se zabývá zpracováním analýzy výkonnosti společnosti RAPOS spol. s.r.o. Vybrané ukazatele jsou analyzovány pomocí statistických metod, které jsou využity k predikci budoucího vývoje ukazatele. Na analýzu ...