Now showing items 1-2 of 2

  • The Prediction of Financial Performance in Dependence on the Type of Organisational Culture 

    Hiršová, Miloslava; Komárková, Lenka; Pirožek, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2018-12)
    Purpose of the article: Knowing the factors that affect organisation’s performance is a prerequisite for successful management. But it should be remembered that these factors do not act separately and that it is always ...
  • Tvorba logistické koncepce ve vybrané firmě 

    Čermáková, Veronika
    Diplomová práce analyzuje logistickou koncepci ve společnosti Autoexpres CZ, s. r. o. Skládá se z teoretického východiska práce a analýzy současné situace firmy. V teoretické části jsou vysvětleny jednotlivé pojmy logistiky. ...