Now showing items 1-20 of 21

 • Detection of reinforcement in the non-traditional building structures - historical statues 

  Anton, Ondřej; Vítek, Lubomír; Heřmánková, Věra; Komárková, Tereza; Cikrle, Petr (IOP Publishing, 2018-07-16)
  During restoration and maintenance of historical buildings, statues and sculptures are often neglected elements in the pre-construction condition surveys, especially in case they are not part of the supporting structure ...
 • Development of new methods for determining the distribution of steel fibres in the hardened steel fibre reinforced concrete – possibilities of production and verification of test specimens 

  Anton, Ondřej; Komárková, Tereza; Láník, Jaromír; Heřmánková, Věra (IOP Publishing, 2018-07-16)
  Many research teams currently deal with the issue of determining the distribution of steel fibres in the hardened steel fibre reinforced concrete, both in terms of fibre concentration, and in terms of homogeneity of fibre ...
 • Diagnostické metody pro hodnocení stavu dřevěné konstrukce 

  Rusz, David
  Práce je zaměřena na provádění a následné zhodnocení vybraných diagnostických metod při průzkumu dřevěné konstrukce. První část popisuje strukturu a vlastnosti dřeva, další část uvádí popis diagnostických metod, následuje ...
 • Evaluation of Selected Physicomechanical Properties of SFRC according to Different Standards 

  Komárková, Tereza; Láník, Jaromír; Anton, Ondřej (Hindawi, 2018-05-14)
  Steel fiber reinforced concretes are currently very popular, especially in the construction of industrial floors of warehouses and other halls with relatively large floor areas. However, it is important to mention that ...
 • Experimental assessment of steel fibre reinforced concretes with different concentrations of fibres 

  Komárková, Tereza; Láník, Jaromír; Topolář, Libor; Štoller, Jiří; Stoniš, Patrik (IOP Publishing, 2018-07-16)
  At present, steel fiber reinforced concrete can be classified as a composite material commonly used for load-bearing building structures. Adding steel fibers to fresh mixture improves its mechanical properties in comparison ...
 • Experimental testing of the electromagnetic coil – determining the range of electromagnetic coil 

  Komárková, Tereza; Láník, Jaromír; Anton, Ondřej; Heřmánková, Věra (IOP Publishing, 2018-07-16)
  The principle of steel fibre reinforced concrete structures is a uniform distribution of steel fibers in the given volume (structure or structural element), which, however, is not always possible to guarantee in the ...
 • Influence of the gripping fixture on the modified compact tension test results: evaluation of the experiments on cylindrical concrete specimens 

  Holušová, Táňa; Lozano, Miguel; Fernández-Canteli, Alfonso; Komárková, Tereza; Kocáb, Dalibor; Seitl, Stanislav (VŠB-TUO, 2015-12-18)
  The modified compact tension test (MCT) might become in the future a stable test configuration for the evaluation of fracture-mechanics parameters or also for description of fatigue behavior of composites materials such ...
 • NDT kontrola zabudovaných kotev do betonu 

  Komárková, Tereza
  Nedestruktivní kontrola kotvení pomocí ultrazvukové metody je jediný možný způsob, jak zjistit nevyhovující délku ukotvení. U záchraných systémů pozemních komunikací nedostatečné ukotvení může mít fatální následky. Proto ...
 • Possibilities and pitfalls of revitalizing the timber structure of an industrial building from the 19th century from the viewpoint of diagnosis 

  Heřmánková, Věra; Anton, Ondřej; Cikrle, Petr; Komárková, Tereza; Stehlík, Michal (IOP Publishing, 2018-07-16)
  A typical feature of contemporary cities is the permanent shortage of land suitable for residential development inside the city. This leads to attempts in recent years to re-use the so-called Brownfields which have the ...
 • Průzkum a hodnocení stavu stavební konstrukce 

  Balas, Ondřej
  Tato práce je zaměřena na popis a zhodnocení stavu stávajících železobetonových a prefabrikovaných převislých konstrukcí. V první části je popsáno řešení převislých konstrukcí, následuje popis vybraných diagnostických metod ...
 • Rock Joint Asperities and Mechanical Strength of Concrete 

  Ficker, Tomáš; Komárková, Tereza (IOP Publishing, 2017-11-28)
  Mechanical interactions between concrete foundations of large civil engineering structures (tunnels, bridges or dams) and the asperity surfaces of rock masses represent a useful topic for investigation. It is obvious that ...
 • Stavební průzkum a diagnostika konstrukce 

  Pernová, Jana
  Cílem teoretické části diplomové práce je vypracování přehledu historického vývoje železobetonu a betonářských výztuží, včetně vypracování podrobné metodiky postupu posouzení stavu mostních konstrukci. Ta je aplikována v ...
 • Stavební průzkum a diagnostika konstrukce 

  Černý, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou diagnostického průzkumu železničního klenbového mostu na traťovém úseku 2201 Nezamyslice – Olomouc hl. n., evidenčním kilometru km 69,982, též známém jako ,,Vysoká pivínská ...
 • Stavební průzkum a diagnostika konstrukce 

  Řezáč, David
  Předmětem této bakalářské práce je stavební průzkum a diagnostika konstrukce se zaměřením na ověření polohy předpínací výztuže prefabrikovaného předpjatého mostu. Teoretická část práce se zaměřuje na železobeton, předpjatý ...
 • Stavební průzkum a hodnocení stavu konstrukce 

  Štěpánek, Jakub
  Tato diplomová práce je zaměřena na stavební průzkum a hodnocení stavu existujících konstrukcí. V teoretické části je popsán postup hodnocení existujících konstrukcí a vybrané diagnostické metody. Praktická část se zabývá ...
 • Stavební průzkum a hodnocení stavu konstrukce 

  Nguyen, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá stavebním průzkumem a hodnocením stavu existujících konstrukcí. V teoretické části jsou popsány typy stavebně technických průzkumů a diagnostické metody pro provedení průzkumu železobetonových ...
 • Stavební průzkum a hodnocení stavu konstrukce 

  Broďák, Marek
  Tato diplomová práce je zaměřena na stavební průzkum a hodnocení stavu existujících konstrukcí. V teoretické části je popsán postup hodnocení existujících konstrukcí a vybrané diagnostické metody pro provedení průzkumu ...
 • Testing an Impedance Non-destructive Method to Evaluate Steel-Fiber Concrete Samples 

  Komárková, Tereza; Fiala, Pavel; Steinbauer, Miloslav; Roubal, Zdeněk (Institute of Measurement Science of Slovak Academy of Sciences, 2018-03-01)
  The paper discusses tests related to the evaluation of the density and orientation of fibers in a composite material. Compared to the approaches used to date, the proposed technique is based on the evaluation of the ...
 • Události č. 2/2016 

  Novotná, Jana; Žalud, Luděk; Adamec, Vladimír; Čepička, Martin; Kvapilová, Tereza; Čermák, Jan; Franců, Jan; Popela, Robert; Juračka, Jaroslav; Komárková, Tereza; Strnková, Zuzana; Tušarová, Kateřina; Šimková, Monika; Philippi, Hana (Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2016)
 • Využití ultrazvuku pro zkoušení betonu v mostních konstrukcích 

  Hüblová, Sabina
  V rámci bakalářské práce jsou rozebrány druhy diagnostických metod, podrobněji metoda ultrazvuková – její principy a možnosti využití na stávajících betonových konstrukcích. Dále jsou zpracovány výsledky měření na zkušebních ...