Now showing items 1-5 of 5

 • Akcelerace numerického výpočtu vedení tepla v tuhých tělesech v inverzních úlohách 

  Ondruch, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá možnostmi urychlení numerických výpočtů, které jsou prováděny v rámci řešení úloh vedení tepla v tuhých tělesech. Práce shrnuje základní poznatky o principech přenosu tepla s důrazem na vedení. ...
 • Heuristické algoritmy pro optimalizaci 

  Komínek, Jan
  Diplomová práce se věnuje genetickým algoritmům a zkoumání jejich vlastností. Zvláštní důraz je kladen na posouzení vlivu mutace a velikosti populace. V druhé části práce jsou genetické algoritmy aplikovány na problematiky ...
 • Pokročilé metody pro inverzní úlohy vedení tepla 

  Komínek, Jan
  Numerické simulace tepelných procesů jsou založeny na znalosti geometrie, materiálových vlastností, počátečních a okrajových podmínek. Masivnímu používání těchto simulací v hutním průmyslu (například pro simulaci tepelného ...
 • Vizualizace statických úloh metodami počítačové grafiky 

  Komínek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá softwarovým řešením vizualizace namáhání jednoduchých staticky určitých prutových těles. Dále uvádí základní teorii statiky a pružnosti, základní zobrazovací metody počítačové grafiky a ...
 • Zpracování data z teplotních měření pro účely inverzní úlohy vedení tepla 

  Brachna, Róbert
  Táto bakalárska práca sa zaoberá digitálnymi filtrami a odstraňovaním šumu z teplotných meraní. Základným aparátom k správnemu pochopeniu vlastností filtrov je diskrétna Fourierova transformácia, ktorá je v práci objasnená ...