Now showing items 1-9 of 9

 • Asfaltové směsi se zpěněným asfaltem 

  Brtníková, Tereza
  Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena především na metody snižování pracovní teploty při výrobě asfaltové směsi a důvody, které k tomu výrobce vedou. Největší pozornost ...
 • Problematika stárnutí asfaltových pojiv a směsí 

  Štěpanovský, Vlastimil
  V této diplomové práci je věnována pozornost stárnutí asfaltových směsí a asfaltových pojiv. V teoretické části byly představeny metody, které simulují krátkodobé a dlouhodobé stárnutí asfaltových pojiv a směsí. V praktické ...
 • Snižování pracovních teplot při výrobě a pokládce asfaltových směsí 

  Komenda, Radek
  Předmětem této diplomové práce je problematika snižování pracovních teplot při výrobě a pokládce asfaltových směsí s konkrétnějším zaměřením na ovlivnění funkčních vlastností těchto směsí, zejména nízkoteplotních parametrů. ...
 • Využití pěnoasfaltu v asfaltových směsích 

  Venclíková, Michaela
  V této diplomové práci je popsána problematika využití pěnoasfaltu jako pojiva do asfaltových směsí. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretickou a praktickou. V teoretické části diplomové práce bylo cílem zpracovat přehled ...
 • Využití polymerů do konstrukcí vozovek pozemních komunikací 

  Klusková, Jana
  Diplomová práce se zabývá možností využití recyklovaných polymerů do asfaltových směsí. V teoretické části práce je přiblížena celosvětová problematika s plastovými odpady, včetně zkušeností zahraničních zemí, kde je již ...
 • Využití polymerů do konstrukcí vozovek pozemních komunikací 

  Klusková, Jana
  Diplomová práce se zabývá možností využití recyklovaných polymerů do asfaltových směsí. V teoretické části práce je přiblížena celosvětová problematika s plastovými odpady, včetně zkušeností zahraničních zemí, kde je již ...
 • Využití R - materiálu v asfaltových kobercích mastixových 

  Slavíček, Michal
  Diplomová práce se zabývá ověřením návrhu asfaltové směsi typu SMA 11S s R – materiálem získaným z obrusné vrstvy asfaltové směsi typu SMA v množství 30 % a 50 % z celkového objemu směsi. Práce je členěna na dvě části. ...
 • Využití R-materiálu v krytových vrstvách vozovek 

  Malá, Markéta
  Diplomová práce řeší problematiku přidávání R – materiálu do obrusných vrstev asfaltových vozovek, konkrétně do vrstvy SMA 11S. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsáno využití R – ...
 • Využití technologie pěnoasfaltu 

  Machel, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá výrobou teplých asfaltových směsí s využitím technologie pěnoasfaltu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá základním dělením konstrukcí vozovek s detailnějším ...