Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv netspeaku na vývoj anglického jazyka 

    Komorník, Michal
    Cílem této bakalářské práce je analyzovat slang používaný na Internetu a popsat jeho vývoj, charakteristické rysy, funkce a vyhodnotit změny, které jeho vlivem nastaly v anglickém jazyce. Prostřednictvím konkrétních příkladů ...