Now showing items 1-2 of 2

  • Simulace stínění ionizujícího záření programem MCNP 

    Konček, Róbert
    Žiarenie je definované ako ionizujúce, ak má dostatok energie na vytrhnutie elektrónov z atómov alebo molekúl, počas jeho prechodu látkovým prostredím. Z tejto schopnosti vyplýva jeho potenciál pôsobiť škodlivo na tkanivá ...
  • Vlastnosti a stínění ionizujícího záření 

    Konček, Róbert
    Ionizujúce žiarenie je žiarenie s energiami častíc väčšími, než je energia potrebná na odstránenie najvoľnejšie viazaného elektrónu z atómu. Živé tkanivá vystavené ionizujúcemu žiareniu sú týmto poškodené a môže u nich ...