Now showing items 1-13 of 13

 • 3D svět 

  Konečný, Jiří
  Tato práce se zabývá implementací 3D světa a pohybu v něm. Jsou zde popsány techniky, které jsem využil pro vytvoření 3D světa a použité metody pro pohyb v tomto světě. Pro vytvoření 3D světa byla použita knihovna OpenGL.
 • Kybernetická bezpečnost jako součást kyberprostoru moderní znalostní společnosti 

  Dvořák, Jiří; Konečný, Jiří; Janková, Martina (Akademické nakladatelství CERM, 2017-12)
  V příspěvku jsou stručně uvedeny některé vybrané možnosti kybernetické bezpečnosti z pohledu systémové integrace útoků a obrany. Vše především z nového pohledu aktuálního kyberprostoru uvedeného v Kybernetickém zákonu a ...
 • Laboratorní teploměr s čidlem Pt100 

  Konečný, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou dotykového měření teploty. Popisuje různé elektrické senzory teploty, které jsou rozděleny podle fyzikálních principů, na nichž pracují. U každého senzoru jsou uvedeny jeho vlastnosti, ...
 • Ladicí nástroj pro shadery 

  Konečný, Jiří
  Práce se zabývá implementací vývojového prostředí pro psaní shaderů GLSL. Popisuje návrh a realizaci nástroje pro psaní a ladění shaderů, které je implementováno v knihovně Qt. Je zde provedeno experimentování s výkonností ...
 • Modely systémově vymezených procesů pro kybernetickou bezpečnost 

  Konečný, Jiří; Janková, Martina; Dvořák, Jiří; Šulc, Vladimír (Akademické nakladatelství CERM, 2017-03)
  V tomto příspěvku vycházíme z dílčích závěrů výzkumných úkolů pracovišť a z podrobné analýzy informačních zdrojů specifického výzkumu. Je zde uveden závěr zásadního systémového vymezení procesů v nově pojaté výuce kybernetické ...
 • Montované ocelové nádrže 

  Konečný, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou z oblasti šroubovaných ocelových nádrží, které tvoří nezanedbatelný podíl nádrží z celkového počtu všech typů nádrží. V první části této práce je zmíněná krátká historie ...
 • Návrh stereo audio koncového zesilovače spínané třídy 

  Konečný, Jiří
  Tato práce se zabývá popisem audio zesilovačů pracujících ve třídě D. Důraz je kladen na podrobnější popis důležitých částí používaných v těchto zesilovačích (modulátory, budiče, výkonové stupně). V další části práce je ...
 • Optimalizace tloušťky plechů montované ocelové nádrže 

  Konečný, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou šroubovaných ocelových nádrží, respektive modifikací jedné z nádrží. Tato modifikace je realizována ve spolupráci s firmou Kohimex spol. s r.o., která se těmito nádržemi zabývá ...
 • Posouzení účinnosti filtračního materiálu DMI-65 na odstraňování kovů z vody 

  Konečný, Jiří
  Diplomová práce se v první kapitole zabývá různými vodárenskými procesy, kterými je možno odstranit sloučeniny kovů a polokovů z vody. Podstatná část je věnována filtračním materiálům, mezi něž se řadí v celku nový filtrační ...
 • Procesní inženýrství jako možný model učícího se podniku ve znalostní ekonomice 

  Dvořák, Jiří; Konečný, Jiří; Janková, Martina (Akademické nakladatelství CERM, 2017-07)
  V příspěvku jsou stručně uvedeny některé vývojové trendy procesního inženýrství jako projektové disciplíny. Zabývá se především systémovou analýzou a modelováním současných technologických možností vymezených systémů v ...
 • Specifické látky ve zdrojích pitné vody 

  Konečný, Jiří
  V bakalářské práci jsem se zabýval specifickými látkami, které svým výskytem ve zdrojích pitné vody znečišťují kvalitu vody. Jedná se především o těžké kovy, ale také o sloučeniny bázi síry, dusíku, fosforu a další. V práci ...
 • Vytvoření multimediálního ovládacího systému v Linuxu 

  Minář, Michal
  Práce poukazuje na problémy týkající se vytvoření multimediálního systému, výběru jeho hardwarových a softwarových komponent, jeho zapojení do většího celku a vede k jejich řešení. Současně popisuje kroky zvolené v ...
 • Základní konfigurátor systému INELS pro koncové zákazníky 

  Kočíř, Pavel
  Tématem této bakalářské práce bylo navrhnout webovou aplikace pro konfiguraci systému inteligentní elektroinstalace INELS od firmy ELKO EP s.r.o. První část vysvětluje pojem inteligentní elektroinstalace a systém INELS. ...