Now showing items 1-17 of 17

 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Konečný, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část popisuje jednotlivé metody a způsoby finanční analýzy. V praktické ...
 • Aplikace korelativní AFM/SEM mikroskopie 

  Hegrová, Veronika
  Tato práce se zabývá využitím korelativní sondové a elektronové mikroskopie. Měření bylo provedeno pomocí atomárního silového mikroskopu LiteScope navrženého speciálně ke kombinaci s elektronovými mikroskopy. Výhody ...
 • Aplikace KPM na povrchu grafén/Si modifikovaném metodou FIB 

  Konečný, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřená na aplikaci kelvinovské hrotové mikroskopie na grafenu připraveného metodou chemické depozice z plynné fáze. Teoretická část pojednává o kelvinovské hrotové mikroskopii, o metodě fokusovaného ...
 • GAP analýza systému řízení bezpečnosti informací 

  Konečný, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na GAP analýzu systému řízení bezpečnosti informací. Práce se skládá z teoretické, analytické a praktické části. První část pojednává o teoretických východiscích problematiky informační a ...
 • Grafenový senzor relativní vlhkosti a vliv hradlového napětí 

  Štrba, Lukáš
  Práca je zameraná na pozorovanie vplyvu relatívnej vlhkosti a vplyvu hradlového napätia na transportnú odozvu grafénového senzoru v atmosferických podmienkach a v podmienkach vákua.
 • Informační systém pro školy 

  Kupský, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem informačního systému pro školy. V první části své práce zmíním teoretické podklady pro tuto práci. Následující část se bude zabývat analýzou součastné situace ve školství, která bude ...
 • Měření lokální elektrické vodivosti v poklepovém režimu AFM 

  Dao, Radek
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vývoj sondy pro měření lokální elektrické vodivosti v poklepovém režimu mikroskopie atomárních sil. Teoretická část práce podává stručný přehled rastrovací sondové mikroskopie a jejích ...
 • Návrh na vylepšení komunikační infrastruktůry gymnázia 

  Konečný, Martin
  Diplomová práce se věnuje návrhu projektu, který má za úkol zlepšit online komunikaci na gymnáziu za použití projektového managementu a managementu změny. Teoretická část se zabývá základními poznatky z oblasti projektového ...
 • Pevnostní výpočet a optimalizace skříně válcového drtiče zrna S 900 

  Konečný, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá pevnostní kontrolou skříně válcového drtiče zrna s cílem určení poddimenzovaných či předimenzovaných částí rámu a jejich následnou optimalizací. Jedná se o novou koncepci šroubovaného rámu. ...
 • Počítačová síť v moderní domácnosti 

  Konečný, Martin
  Bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě pro moderní dům a oddělený kancelářský objekt. Vychází z analýzy stavebního projektu, dle kterého má být tato síť realizována a následně specifikuje konkrétní postupy a ...
 • Správa uživatelů jako zdroje rizik 

  Pospíšil, Petr
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku lidského faktoru, především u KII a VIS. Práce se zabývá analýzou nejčastějších hrozeb spojených s uživateli a návrhem možného řešení snížení dopadů. Nedílnou součástí výstupu ...
 • Studium selektivního růstu kovů na matrici připravené pomocí AFM nanolitografie 

  Konečný, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřená na přípravu nanostruktur s využitím mikroskopu atomárních sil. Teoretická část pojednává o základních principech mikroskopu atomárních sil a o fyzikálním principu lokální anodické oxidace. ...
 • Technologické možnosti využití odpadních jílovců pro výrobu páleného žárovzdorného ostřiva v šachtových pecích 

  Konečný, Martin
  Žárovzdorná hlinitokřemičitá ostřiva jsou vyráběna výpalem žárovzdorných jílů, jílovců a lupků. Výpal převážně probíhá v rotačních nebo šachtových pecích. Při úpravě suroviny před výpalem v šachtových pecích však dochází ...
 • Vytvoření SQL databáze pro podporu evidence hardwaru 

  Konečný, Martin
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a implementaci databáze pro evidenci hardwaru ve firmě IBM Česká republika s.r.o. Databázi implementuji v prostředí MS SQL Server.
 • Využití speciálního optického vlákna v komoře elektronového mikroskopu 

  Černek, Ondrej
  Táto bakalárska práca je zameraná na úpravu vákuovej komory rastrovacieho elektrónového mikroskopu VEGA od firmy TESCAN Brno s.r.o. za účelom implementácie rastrovacieho sondového mikroskopu. Ďalej je venovaná vývoju ...
 • Výroba a využití grafen-kovových heterostruktur v biosensorice povrchem zesílené Ramanovy spektroskopie 

  Hegrová, Veronika
  Tato práce se zábývá výrobou grafen/kovových heterostruktur a jejich využitím v biosenzorice pomocí povrchem zesílené Ramanovy spektroskopie. Heterostruktury jsou vyráběny selektivní depozicí zlatých koloidních nančástic ...
 • Webový editor textů s podporou souběžné práce více uživatelů 

  Konečný, Martin
  Kolaborativní editace v reálném čase je výzkumná oblast, kterou se vědci zabývají již více než 20 let. Problém kolaborativní editace spočívá v souběžné editaci prostého textu, formátovaného textu či obrazu prostřednictvím ...