Now showing items 1-11 of 11

 • 3D laserový skener pro skenování malých tvarových objektů 

  Konečný, Tomáš
  Tato práce je zaměřená především na realizaci 3D skeneru, který využívá liniového laseru a webové kamery. Bude zde popsána kalibrace použité webové kamery, metoda pro získávání a rekonstrukci 3D dat a vytvořený program pro ...
 • Chladič frekvenčního měniče tepelného čerpadla 

  Trepka, Petr
  Diplomová práce v úvodní části popisuje teorii tepelných čerpadel, popisuje princip jejich funkce včetně používaných komponent čerpadel. Dále práce obsahuje popis vnitřní jednotky tepelného čerpadla VZDUCH-VODA, jejíž ...
 • Měření charakteristik reproduktoru v různých typech ozvučnice 

  Konečný, Tomáš
  Tato práce se věnuje problematice návrhu reproduktorové ozvučnice pro laboratorní účely, zejména pak možnosti rychlé a snadné úpravě samotného reproboxu, pro střídání mezi uzavřenou, otevčenou a bassreflexovou ozvučnicí.
 • Návrh fázového závěsu 

  Konečný, Tomáš
  Práce se zabývá návehem fázového závěsu, který bude použit jako násobička kmitočtu. Je představen plně integrovaný fázový závěs s nábojovou pumpou.
 • Návrh robotického pracoviště pro zátěžové testování 

  Konečný, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu robotického pracoviště pro zátěžové testování. Na začátku práce je stanoven cíl testování. Dále je popsán testovaný objekt, současné pracoviště, je zvolena vhodná varianta ...
 • Návrh zásobníku s posuvem a orientací odlitku 

  Konečný, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce, bylo navrhnout řešení zařízení k posuvu a orientaci odlitků. Vzhledem k použití olověných střel bylo nutno zvolit nejvhodnější řešení s ohledem na problémy vzniklé zvýšeným otěrem maziva a ...
 • Oprava metadat souborového systému FAT32 

  Konečný, Tomáš
  Tato práce se věnuje problematice obnovy metadat souborového systému FAT32 z poškozeného flash disku či paměťové karty a návrhu programu pro realizaci této obnovy s porovnáním s existujícím řešením pro tento úkon.
 • Pásový dopravník 

  Konečný, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je navrhnout konstrukční řešení pásového dopravníku pro dopravu písku a štěrkopísku do dávkové míchačky betonu. Maximální dopravní výkon 2000 kg/cyklus, doba cyklu dávky včetně míchání 4 min a výškový ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Konečný, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem změn informačního systému firmy VIVO CONECTION s.r.o., která se specializuje na poskytování internetového připojení a telekomunikačních technologií a vývoj softwarových aplikací. Společnost ...
 • Povrchové úpravy hliníkových slitin 

  Petr, Jiří
  Práce je věnována problematice povrchových úprav sloužících k přípravě hliníkových slitin pro lepení. Teoretickou část je možné rozdělit na tři kapitoly. V první z nich je pojednáno obecně o hliníkových slitinách, v druhé ...
 • Správa stažených a odeslaných dat 

  Konečný, Tomáš
  Práce popisuje systém pro evidenci stažených a odeslaných dat v síti LAN, včetně evidence navštívených serverů. Dále se zabývá použitými technologiemi, analyzuje požadavky aplikace, popisuje etapy návrhu řešení a implementace ...