Now showing items 1-2 of 2

  • Polyfunkční dům Crystal 

    Koniasová, Eliška
    Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu veřejných staveb. Stavební parcela se nachází mezi ulicemi Lerchova a Údolní. Stavba je rozdělena na tři základní funkční celky: administrativa, obchody a fitness centrum. ...
  • SEFO Olomouc 

    Koniasová, Eliška
    Diplomová práce se zabývá návrhem Středoeurópského centra v Olomouci (SEFO). Prostor pro novou budovu se nachází v proluce v historické části Olomouce. Cílem je rozšíření a rekonstrukce areálu Muzea moderního umění Olomouc ...