Now showing items 1-2 of 2

  • Srovnání různých forem podnikání z pohledu daní z příjmů 

    Konopková, Jiřina
    Moje dílo pojednává o srovnání různých forem podnikání z pohledů daní. Na začátku vysvětluji základní pojmy týkající se mé praktické části, čímž jsou společnosti, podnikání na základě živnostenského oprávnění a daně, ...
  • Strategie rozvoje podniku 

    Konopková, Jiřina
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem rozvoje strategie společnosti Pharma Future s.r.o. Konkrétně jde o rozšíření působnosti na zahraniční trh. V práci se analyzují vnitřní i vnější stránky společnosti, její okolí působící ...