Now showing items 1-2 of 2

  • Analytický nástroj pro generování bicích triggerů z downmix záznamu 

    Konzal, Jan
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací nástroje pro generování časových triggerů bicí soupravy z downmix záznamu. V práci je popsáno předzpracování vstupního zvukového signálu a metody pro klasifikaci úderů. ...
  • Laboratorní vysokofrekvenční generátor 

    Konzal, Jan
    Tato práce popisuje návrh vysokofrekvenčního laboratorního generátoru, založeném na principu nepřímé analogové syntézy s fázovým závěsem. První část práce popisuje princip přímé číslicové a nepřímé analogové syntézy. ...