Now showing items 1-20 of 34

 • Inovace výroby soudečků valivých ložisek objemovým tvářením za studena (OTS) 

  Machač, Stanislav
  MACHAČ Stanislav: Inovace výroby soudečků valivých ložisek objemovým tvářením za studena (OTS). Diplomová práce prezenčního studia, magisterského studijního programu – Strojírenství. Obor strojírenská technologie, 2. ročník, ...
 • Tažení plechu a jeho verifikace počítačovou simulací 

  Něnička, Filip
  Diplomová práce se zabývá stanovením odchylky mezi numerickou simulací procesu tažení provedenou za pomocí softwaru AutoForm R2 od švýcarské firmy AutoForm Engineering a reálnými výsledky zjištěnými pomocí bezkontaktního ...
 • Technologický postup výroby otvíráku lahví 

  Adamiec, Pavel
  ADAMIEC Pavel: Návrh technologického postupu výroby otvíráku lahví . Bakalářská práce. 3.roč. šk.r. 2008/2009, studijní skupina 3P1. FSI VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, odbor tváření, květen 2009 str.35, obr.24, ...
 • Technologický postup výroby součásti OTVÍRÁK 

  Němeček, Tomáš
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B-STG předkládá návrh technologie výroby výstřižku – součásti z ocelového plechu S235JR (ČSN 11 375). Na základě literární studie problematiky stříhání a výpočtů bylo ...
 • Technologie zápustkového kování hřídele 

  Vaško, Michal
  Tato diplomová práce pojednává o návrhu technologie výroby rotační součásti hřídele pomocí zápustkového kování. Jedná se o technologii objemového tváření na svislých kovacích lisech. V práci jsou podrobně rozpracovány ...
 • Univerzální nástroj pro výrobu držáku 

  Kučera, Jiří
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru strojírenská technologie (B3S-K Strojírenství) předkládá návrh technologie výroby součásti z plechu 11 373.1 ve sdruženém nástroji. Na základě literární studie problematiky ...
 • Určení technologie lisování plechového dílu 

  Blažek, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá výpočtem a návrhem geometrie funkčních částí nástroje za účelem eliminace odpružení plechového dílu nepravidelného tvaru. V práci je ukázána jedna z možných cest použití FEM simulace procesu a 3D ...
 • Variantní řešení výroby těla zapalovací svíčky 

  Strnad, Miroslav
  V práci je rozebrána problematika výroby tělesa zapalovací svíčky, která má za úkol zvolit nejvhodnější variantu. Těleso je kruhového průřezu z oceli 1.1191 (12 050), otvorem uprostřed a vrchní část tělesa je zakončena ...
 • Výroba dolního tělesa objemovým tvářením 

  Kaděra, Jakub
  Tato diplomová práce, která je vypracovaná v rámci navazujícího magisterského studia oboru strojírenská technologie a průmyslový management (2303T005) předkládá návrh technologie výroby dolního tělesa objemovým tvářením a ...
 • Výroba držáku objemovým tvářením 

  Nejedlý, Petr
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2307 předkládá návrh technologie výroby držáku objemovým tvářením z oceli 12 020.0. Na základě literární studie problematiky zápustkového kování a výpočtu bylo navrženo ...
 • Výroba držáku objemovým tvářením 

  Špaček, Antonín
  Diplomová práce řeší návrh technologie výroby držáku z nízkolegované oceli 14 220.0, zhotoveného objemovým tvářením. Návrh vychází z velikosti série, která obsahuje 100 000 kusů za rok. V literární studii jsou shrnuty ...
 • Výroba držáku objemovým tvářením 

  Šimon, Miroslav
  Cílem diplomové práce bylo navržení nejvýhodnějšího technologického postupu výroby zadané součásti objemovým tvářením. Práce obsahuje literární studii, která je zdrojem informací pro samotné řešení. Cílem diplomové práce ...
 • Výroba nosiče tvářením 

  Pluskal, Martin
  Projekt, vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru N2326 předkládá návrh technologie výroby výkovku nosiče z oceli 14 220. Na základě literární studie problematiky objemového tváření kovů za tepla byla navržena výroba ...
 • Výroba nosného tělesa objemovým tvářením 

  Dvořák, Jan
  Diplomová práce vypracovaná v rámci magisterského studia predkládá návrh výroby nosného telesa objemovým tvárením. Kování je provádeno metodou zápustkového kování na klikovém lisu LZK 1000. Ohrev je indukcní a ostrižení ...
 • Výroba opěrného držáku objemovým tvářením 

  Kopecký, Martin
  Diplomová práce, vypracovaná v rámci magisterského studia oboru 2307, předkládá návrh výroby opěrného držáku objemovým tvářením. Materiál výkovku je ocel ČSN 12 050. Roční produkce 100 000 kusů. Kování je prováděno metodou ...
 • Výroba opěry objemovým tvářením 

  Pfeifer, František
  PFEIFER František: Výroba opěry objemovým tvářením. Závěrečný projekt magisterského studia, 5. roč., ak.rok. 2008/2009, FSI VUT v Brně, ústav strojírenské technologie, odbor obrábění, květen 2009, str. 94, obr. 37, tab. 3 ...
 • Výroba opěry tvářením 

  Caha, Tomáš
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B-STG předkládá návrh technologie výroby výkovku – dílce z tyče kruhového průřezu válcované za studena 14 220. Na základě literární studie problematiky zápustkového ...
 • Výroba opěry tvářením 

  Palán, Robert
  PALÁN Robert. Výroba opěry tvářením. Diplomová práce magisterského studia, Strojní inženýrství, Obor M2307 Strojírenská technologie, Specializace 02 Tváření, svařování, 2. stupeň, 2. ročník, šk. rok. 2007/2008. FSI VUT v ...
 • Výroba pastorku objemovým tvářením 

  Fic, Pavel
  V předložené diplomové práci je provedena detailní studie znalostí z objemového tváření za tepla – kováním. Dále je zpracován návrh technologií výroby pastorku d140 č.v.: DP2012 – 01 a stanovení optimálního technologického ...
 • Výroba posuvného unašeče objemovým tvářením 

  Stříbrný, Jan
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru 2303 předkládá návrh technologie výroby výkovku – dílce ze slitiny hliníku EN AW 6082 T6. Na základě literární studie problematiky zápustkového kování a výpočtu bylo ...