Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh konstrukce a technologie výroby formy pro přesné lití 

    Kopcík, Daniel
    Teoretická časť tejto práce popisuje základné charakteristiky technológie presného odlievania metódou vytaviteľného modelu. Popisuje jednotlivé fázy procesu odlievania od zadania súčiastky až po odliatie modelu s hlavným ...
  • Technologie výroby tvarové součásti víceosým CNC obráběním 

    Kopcík, Daniel
    Teoretická časť tejto práce uvádza základné informácie v oblasti výroby tvarových súčastí na počítačovo riadených strojoch. Popisuje jednotlivé kroky od návrhu súčasti až po jej výrobu a zameriava sa hlavne na súhrn ...