Now showing items 1-1 of 1

  • Rozvoj obchodních aktivit podniku E-lékárna Brno 

    Havlíková, Petra
    Diplomová práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit podniku E-lékárna Brno. Práce na základě teoretických východisek shrnuje analýzu vnějšího a vnitřního prostředí do SWOT analýzy. Výsledkem jsou návrhy a doporučení, ...