Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza chování koleje na účinky železničních vozidel 

    Kopeček, Josef
    Diplomová práce se zabývá sestavením numerických modelů klasické koleje pomocí metody konečných prvků, a to v několika variantách. Modely jsou porovnány s výsledky získanými na analytických modelech. Komplexnější modely ...
  • Automatizace navrhování některých prvků ocelových konstrukcí 

    Kopeček, Josef
    Cílem předkládané práce je vytvoření programu pro automatizované posouzení šroubových a svarových spojů. Program využívá postupů uvedených v ČSN EN 1939 1 8. Správnost vytvořeného programu je ověřena porovnáním vhodně ...