Now showing items 1-2 of 2

  • Roštový kotel na spalování biomasy 

    Kopeček, Marián
    Práce obsahuje návrh parního kotle na spalování dřevní štěpky o parametrech páry 88 t/h, 9,6 MPa, 520 °C. Pro dané parametry je zpracován tepelný výpočet a rozměrový návrh kotle.
  • Teorie údržby a spolehlivost 

    Kopeček, Marián
    Bakalářská práce se zabývá teorií údržby, spolehlivostí a vlivem údržby na ni. Na konci je problematika objasněna na konkrétním technickém systému.