Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh synchronního spoke motoru 

  Kopecký, Jan
  Práce je zaměřena v první části na teoretickou rešerši oblasti týkající se synchronních motorů s permanentními magnety. Dále jsou rozebírány jednotlivé metody návrhu magnetického obvodu motoru a porovnávány jejich výhody ...
 • Příprava binárního intermetalického materiálu přetavováním práškové směsi elektronovým paprskem 

  Kopecký, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá systémem Fe-Al. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část obsahuje stručnou charakteristiku intermetalických materiálů, ze kterých se podrobněji věnuje aluminidům železa. Dále práce ...
 • Řídicí obvody kolejového výtahu 

  Kopecký, Jan
  Diplomová práce se zabývá mechanickým a elektrickým návrhem pohonu šikmého kolejového stavebního výtahu. Je provedena teoretická rešerše ohledně bezdrátových modulů a řídících jednotek. V návrhu jsou vybrány jednotlivé ...
 • Určení kinetických parametrů reakcí pomocí DSC měření 

  Kopecký, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá DSC měřením a výpočtem kinetických parametrů. V teoretické části je nejprve stručně popsána alotropie železa a poté popis samotné DSC analýzy. Práce také obsahuje rozdělení a odvození ...