Now showing items 1-20 of 41

 • Administrativní budova firmy Esko-T v Třebíči - stavebně technologický projekt 

  Brym, Jan Václav
  Předmětem diplomové práce je stavebně technologický projekt novostavby Administrativní budovy firmy Esko-T v Třebíči. Tato práce technologický předpis monolitického skeletu, plán kontrol a zkoušek, návrh strojní sestavy s ...
 • Administrativní budova Lomnického - stavebně technologická příprava stavby 

  Hanzlík, Vlastimil
  Tato diplomová práce se věnuje stavebně technologické přípravě administrativní budovy v ulici Lomnického. Snahou této práce je zvolit vhodný postup výstavby. Práce obsahuje technickou zprávu stavebně technologického projektu, ...
 • Destruktivní metody kontroly svarových spojů 

  Kopecký, Lukáš
  Bakalářská práce provedená formou literární rešerše, pojednává o destruktivních kontrolách svarových spojů. Pomocí literární studie dané problematiky jsou v bakalářské práci uvedeny současné metody zabývající se destruktivním ...
 • Hodnocení kvality provedení ručně stříkaného betonu 

  Kopecký, Lukáš
  V současné době moderního stavitelství je kladen důraz na rychlost a ekonomiku provedených stavebních prací, proto je potřeba se zabývat ověřováním kvality provedených konstrukcí. Disertační práce je zaměřena na problematiku ...
 • Novostavba bytových domů, II. etapa „Díly za Svatým Jánem“ v Kuřimi, práce vnitřní a dokončovací. 

  Běťák, Rostislav
  Bakalářská práce se zabývá vnitřními a dokončovacími pracemi v bytovém domě – blok F. Novostavba se nachází v obci Kuřim, v její části „Díly za Svatým Jánem“ na ulici Metelkova. Objekt se nachází na parcele číslo 2642/431 ...
 • Obytný soubor Nový Žižkov - stavebně technologický projekt 

  Gabriel, Jan
  Předmětem této diplomové práce je vypracování stavebně technologického projektu pro stavbu obytný soubor Nový Žižkov v Poděbradech, na které se budu nejvíce zaobírat technologickou etapou hrubé stavby hlavního stavebního ...
 • Polyfunkční dům Brno - Štýřice - stavebně technologický projekt 

  Kocian, Ondřej
  Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt výstavby souboru polyfunkčních domů v Brně–Štýřicích. Cílem této práce je optimální návrh postupu výstavby a potřebných zdrojů. Obsahem práce je stavebně-technologická ...
 • Polyfunkční dům v Brně 

  Kopecký, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem a zpracováním projektové dokumentace polyfunkčního domu. Navrhovaný objekt polyfunkčního domu se nachází ve středové části města Brna, v městské části Štýřice. Jedná se o pětipodlažní, ...
 • Přestavba zemědělského objektu na domov pro seniory v obci Dubné 

  Hamerníková, Veronika
  Cílem této bakalářské práce je řešení sanačních prací u přestavby a stavebních úprav zemědělského objektu na domov pro seniory v Jaronicích, které jsou částí obce Dubné. Součástí této práce je technická zpráva zařízení ...
 • QMS průmyslového podniku 

  Kopecký, Lukáš
  Předmětem diplomové práce je zlepšení systému managementu kvality ve vybraném průmyslovém podniku pomocí metodologie DMAIC. Pro tyto účely byl analyzován současný stav systému managementu kvality, který byl porovnán s ...
 • Realizace hrubé stavby haly v Brně 

  Příkazský, Michal
  Předmětem této bakalářské práce je realizace hrubé vrchní stavby haly v Brně. Cílem stavebně technologického projektu je zpracování položkového rozpočtu, časového plánu, strojní sestavy, kontrolního a zkušebního plánu, ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby přístavby kliniky Sv. Klimenta v Praze 

  Valchař, Jan
  Předmětem mé bakalářské práce je stavebně technologické řešení realizace hrubé vrchní stavby přístavby kliniky svatého Klimenta v Praze. Práce zahrnuje technickou zprávu, technologický předpis pro monolitickou železobetonovou ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby viladomu Slivenecká v Praze 

  Petřík, Michael
  Tato práce pojednává o realizaci hrubé horní stavby viladomu Slivenecká v Praze. Technologická etapa řeší vyzdívání a monolitickou část svislých konstrukcí a vodorovných kontrukcí. práce obsahuje: technickou zprávu, situaci ...
 • Rezidence Sochorova - bytový dům BD 2, stavebně technologický projekt 

  Vybíral, David
  Práce popisuje výstavbu bytového domu s názvem Rezidence Sochorova BD02 realizované v Brně, městské části Žabovřesky. Cílem je vytvoření hlavních částí stavebně technologického projektu se zaměřením na návrh širších ...
 • Rozšíření skladu v Poličce - hrubá vrchní stavba 

  Herben, Tomáš
  Obsahem této práce je rozšíření skladu v Poličce, konkrétně realizace hrubé vrchní stavby. Zahrnuje v sobě stavebně technologickou zprávu, technologický předpis, technickou zprávu zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, ...
 • Sídlo firmy MEgA - příprava a organizace výstavby 

  Balčík, Michal
  Předmětem diplomové práce je příprava a organizace výstavby sídla firmy MEgA. Práce se zabývá zařízením staveniště , bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, kontrolním a zkušebním plánem, návrhem strojní sestavy, rozpočtem, ...
 • Sportovní areál - stavebně technologická příprava 

  Petruška, Tomáš
  Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt výstavby sportovního areálu. Cílem je racionální návrh výstavby a zdrojů. Obsahem práce je zařízení staveniště, technologický předpis, rozpočet, harmonogram, kontrolní a ...
 • Stavebně technologická studie realizace haly Blansko 

  Škopík, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá řešením výstavby ocelové haly v Blansku. V této práci je řešena stavebně technologická studie výstavby ocelové haly. Práce se zaměřuje na provedení montáže ocelového skeletu. Podrobněji zabývá ...
 • Stavebně technologická studie stavby bytového domu v Míškovicích 

  Družbík, Michal
  V bakalářské práci jsou obsaženy vybrané části ze stavebně technologické studie bytového domu v Míškovicích. Zpracována byla především technologická studie realizace hlavních technologických etap pro zadaný objekt, časový ...
 • Stavebně technologická studie stavby rodinného domu z ekopanelů 

  Habarta, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce je popis stavebně technologické studie stavby rodinného domu z Ekopanelů. Jedná se o ekologický difuzně otevřený materiál v podobě panelů, které jsou lisovány za vysoké teploty a tlaku. ...