Now showing items 1-20 of 22

 • Alternativní zdroje energie a jejich integrace do konceptu Smart Grids 

  Kopička, Marek
  Tato práce se zabývá převážně energií elektrickou. V první je části zaměřena na alternativní zdroje energie, popisuje strukturu spotřeby a výroby elektrické energie za několik posledních let, při čemž se soustředí na ...
 • Analýza paralelního provozu uzlových oblastí 110 kV TR Krasíkov a TR Neznášov 

  Kostkan, Petr
  V současné době je distribuční síť 110 kV ČEZd – Východ, uzlová oblast rozvodny Neznášov a rozvodny Krasíkov, provozována samostatně. Na každou oblast připadají v definovaném zapojení dva napájecí transformátory 400/110 ...
 • Detekce ostrovního provozu 

  Bárta, Jan
  Bakalářská práce se zabývá ostrovními provozy v elektrizační soustavě a metodami jejich detekce. Obsahuje porovnání vybraných metod/způsobů detekce ostrovního provozu, které navazuje na výčet a popis legislativních předpisů ...
 • Elektrické sítě využívající stejnosměrné napětí do 1000 V 

  Fiala, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem stejnosměrné sítě nízkého napětí na napěťové hladině 1000 V stejnosměrných v obci Praskolesy u Mrákotína. Stejnosměrný rozvod bude realizován pouze na daném vývodu, který bude napájet ...
 • Hodnocení zemnících soustav VN/NN sítí 

  Sítař, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou měření zemnících soustav VN/NN sítí, které v praxi představují především zemnící soustavy distribučních trafostanic a stožárů s úsekovými odpínači. Zkoumá problematiku a zásady ...
 • Měření zemnících soustav VN/NN a dotykových napětí v okolí DTS 

  Sítař, Martin
  Tato práce se zabývá měřením zemního odporu zemnící soustavy a ověřením dotykových napětí v okolí odlehlých, příměstských a městských distribučních transformačních stanic a stožárů VN. Při návrhu zemnících soustav jsou ...
 • Model kompletního akumulačního systému s řízením založený na obecných předpokladech 

  Sedlák, Miroslav
  Problematika akumulácie elektrickej energie sa stáva čoraz dôležitejšia a neustále rastie jej význam. Je to spôsobené tým, že do elektrizačnej sústavy sa začleňuje čoraz viac obnoviteľných zdrojov energie, hlavne fotovoltaických ...
 • Model kompletního akumulačního systému s řízením založený na obecných předpokladech 

  Sedlák, Miroslav
  Problematika akumulácie elektrickej energie sa stáva čoraz dôležitejšia a neustále rastie jej význam. Je to spôsobené tým, že do elektrizačnej sústavy sa začleňuje čoraz viac obnoviteľných zdrojov energie, hlavne fotovoltaických ...
 • Model mikro sítě s akumulací 

  Halás, Andrej
  Práca popisuje chod, vlastnosti a prevádzkové stavy mikro siete s akumuláciou, prináša pohľad na výhody použitia uvedených konceptov. Prvá časť sa zaoberá popisom mikro siete, rozdelením a uvádza príklady jej použitia. V ...
 • Model sítě VVN v programu PSCAD 

  Tomšů, Vojtěch
  Tato práce se zabývá problematikou počítačového modelování a elektroenergetických výpočtů. První část této práce se soustředí na popis programu PSCAD a vybraných konkurenčních software. Je zde uvedena základní charakteristika, ...
 • Model Stirlingova motoru v PSCAD 

  Gallo, Michal
  Práca sa zaoberá návrhom Stirlingovho motora, pričom v úvode informuje o histórií a vzniku teploplynného stroja, popisuje elementárne časti a ich funkcie, približuje princíp činnosti vysvetlený pomocou termodynamického ...
 • Model zátěže 

  Lašo, Matej
  Diplomová práca sa zoberá problematikou kvality elektrickej energie a modelovania záťaže. V práci je popísaná a vysvetlená problematika kvality elektrickej energie, princípu tvorenia modelu záťaže a jednotlivé typy záťaží ...
 • Moderní ochrany distribuovaných zdrojů elektrické energie 

  Bučko, Ondrej
  Táto práca sa zaoberá popisom hlavných problémov súvisiacich s ochranným systémom distribuovaných zdrojov elektrickej energie (DER) a navrhuje možné riešenia týchto problémov. Ďalej je zameraná na zber informácií a popis ...
 • Možnosti provozu sítě se zdroji rozptýlené výroby v ostrovním provozu 

  Mareček, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá řízením ostrovního provozu pomocí zdrojů distribuované výroby. V teoretické části práce je popsána elektrizační soustava České republiky, její předpokládaný vývoj a předpokládaný vývoj ...
 • Návrh úprav napájení města Modřice a okolí 

  Šerý, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem úpravy napájení města Modřice a okolí. V práci je popsáno základní teoretické rozdělení elektrizační soustavy a samotné distribuční soustavy. Následně je prostor věnován rozvoji a výstavbě ...
 • Návrh zásobování města Jičín elektrickou energií 

  Vánský, Pavel
  Bakalářská práce se věnuje problematice změny napětí, popřípadě změny zásobování daného města elektrickou energií. V práci s názvem „Návrh zásobování města Jičín elektrickou energií“ je řešen konkrétní případ unifikace ...
 • Regulace napěťového profilu v distribučních sítích nízkého napětí 

  Koštialik, Marek
  Táto práca sa zaoberá regulátormi napäťového profilu v distribučných sieťach nízkeho napätia. V prvej časti teoretického rozboru je riešený pohľad na nedostatočnú eliminináciu pripojovania obnoviteľných zdrojov energie na ...
 • Spolupráce mezi statickým měničem a sítí v ostrovním provozu 

  Urant, Tomáš
  Tato práce se zabývá vytvořením modelů netočivých zdrojů připojených k elektrizační soustavě pomocí výkonových měničů a jejich připojením pomocí filtru nebo transformátoru. Dále se práce bude zabývat studiem problematiky ...
 • Tvorba a estimace modelu malé vodní elektrárny v programu PSCAD 

  Razyapova, Aygul
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření modelu malé vodní elektrárny (MVE) a části přilehlé elektrizační sítě v simulačním programu PSCAD, na základě reálných podkladových materiálů. Model bude upřesněn na základě dat ...
 • Tvorba a estimace modelu malé vodní elektrárny v programu PSCAD 

  Razyapova, Aygul
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření modelu malé vodní elektrárny (MVE) a části přilehlé elektrizační sítě v simulačním programu PSCAD, na základě reálných podkladových materiálů. Model bude upřesněn na základě dat ...