Now showing items 1-1 of 1

  • Městský sál ve Znojmě 

    Kopiláková, Zuzana
    Víceúčelový mestský sál pro mesto Znojmo - mesto regionálneho významu. Riešenie verejnej stavby v náväznosti na urbanistickou situáciu konkrétneho miesta. Vyhodnotenie vhodného miesta v širšom hradebnom okruhu historického ...