Now showing items 1-2 of 2

  • Monitoring stavebních konstrukcí 

    Kopuletá, Jitka
    Bakalářská práce je zaměřena na pasportizaci poruch a vad na čelních fasádách domů na ulici Arne Nováka a Gorkého v Brně, v jejichž blízkosti bude probíhat rekonstrukce areálu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. ...
  • Přestavba křižovatky „Semilaso“ v Brně Králově Poli 

    Kopuletá, Jitka
    Předmětem diplomové práce je přestavba křižovatky "Semilasso" v Brně Králově Poli. Jedná se o světelně řízenou, průsečnou křižovatku ulic Palackého třída, Kosmova a Riegrova, která tvoří významný přestupní uzel mezi linkami ...