Now showing items 1-2 of 2

  • Technická řešení přepojení hladiny VN z 35 kV na 22 kV 

    Kopunec, Kristián
    Diplomová práca pojednáva o návrhu prepojenia oblasti Svratecko s distribučnou sieťou spoločnosti E.ON Distribuce, a.s.. V teoretickej časti je popísaná energetická legislatíva a jednotlive normy, o ktoré sa práca opiera. ...
  • Využití technické analýzy k určení cen energetických komodit 

    Kopunec, Kristián
    Táto práca je zameraná na problematiku technickej analýzy a samotných technických indikátor. Venuje sa problematike trendu, grafov a formácii. Jednotlivo ich objasnuje. Zameriava sa na technické indikátory. Rozoberá najmä ...