Now showing items 1-20 of 211

 • Budoucí rozvoj malé firmy 

  Vojtek, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá problematikou malého podnikání a možnostmi jeho zlepšení na konkrétním případě. V teoretické části autor zkoumá aspekty malých a středních podniků a jejich působení v ekonomice, postup tvorby ...
 • Expanze podniku na Polský trh 

  Svobodová, Marie
  Tato diplomová práce se zaměřuje na kritickou analýzu podniku, na jejímž základě je navrhnuta strategie expanze firmy na zahraniční trh. Analytická část této práce obsahuje také ucelený pohled na situaci na polském trhu ...
 • Expanze podniku na východní trhy 

  Kargerová, Hana
  Diplomová práce pojednává o volbě vhodné strategie vstupu společnosti K.L.M. na východní trhy v odvětví strojírenského průmyslu. V teoretické části je vysvětlen význam mezinárodního obchodu a mezinárodního marketingu. ...
 • Expanze vybraného podniku na zahraniční trh 

  Nevídal, Martin
  Cílem diplomové práce „Expanze vybraného podniku na zahraniční trh“ je navrhnout strategii vstupu společnosti SLUTO s.r.o. na rakouský trh. Teoretická část práce je věnována problematice internacionalizace a podnikových ...
 • Faktory ovlivňující výkonnost malých a středních rodinných podniků ve vinařském sektoru 

  Murínová, Anastasia
  Byly provedeny dva empirické výzkumy: kvalitativní a kvantitativní. Výsledkem kvalitativního výzkumu jako pilotní studie bylo porozumění současné situaci a vytvoření koncepčního rámce rodinného podnikání v odvětví vína v ...
 • Franchisingový koncept pro rozvoj autoservisu 

  Konečný, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá možností expanze a rozšíření stávajícího podnikání vybudováním franchisingového řetězce. V České republice je vytvoření vlastního franchisingového konceptu doposud vzácnosti, protože tato možnost ...
 • Fuzzy model rozhodování investora do fotovoltaických technologií v předprojekční fázi 

  Pavlíček, Michal
  Práce pojednává o fuzzy znalostní bázi podporující rozhodování investora při investici do fotovoltaických technologií ještě v předprojekční fázi, tedy v době kdy nejsou známé podrobnosti o inženýrském řešení. Pravděpodobně ...
 • Identifikace faktorů ovlivňujících hodnotu strojírenských podniků v ČR 

  Strnadová, Michala
  Disertační práce se zabývá problematikou hodnotového řízení podniku. Jeho základní myšlenkou je, že cílem podnikání je maximalizace hodnoty podniku. Koncept hodnotového managementu propojuje činnosti v rámci organizací i ...
 • Inovace v České republice a Ruské federaci 

  Memekh, Darya
  Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním inovativních aktivit zemí České republiky a Ruské federace. První část práce je představuje teoretické východisko o inovacích. Druhou část práce představuje analýza informací o ...
 • Inovační faktory ovlivňující růst malých a středních podniků 

  Koudelková, Petra
  Disertační práce se věnuje problematice inovačních faktorů působících na růst malých a středních podniků. V této práci byly stanoveny dva cíle, které se týkají vymezení působení inovací na růst malých a středních podniků ...
 • Kritické faktory implementace a provozu personálních informačních systémů 

  Zápotočný, Matej
  Tato dizertační práce identifikuje kritické faktory implementace a provozu personálních informačních systémů se všemi jejich specifiky. Podrobně je popsán životní cyklus systému, jeho součásti a následně i typy organizací, ...
 • Malé a střední podniky v Sýrii: Analýza - Management - Dovoz a Vývoz. 

  Khateb, Fabian
  Tato disertacni prace je venovana tematu malych a strednich podniku v Syrii: Analyza - Management - Dovoz a Vyvoz. Syrsky trh je mezinarodnimu obchodovani pomerne otevreny. Obchodni smlouvy byly podepsany jiz s nekolika ...
 • Marketingová strategie společnosti MOTORTEC, spol s r.o. 

  Pócsová, Lilla
  Diplomová práca sa zaoberá marketingovou stratégiou spoločnosti Motortec, spol. s r. o. Firma je autorizovaným predajcom vozidiel značiek Fiat, Alfa Romeo, Lancia a Jeep a poskytuje autorizovaný servis vozidlám všetkých ...
 • Metodika business analýzy při zavádění informačních systémů v telekomunikačních podnicích 

  Neničková, Hana
  Tématem disertační práce je sestavení metodiky business analýzy při zavádění informačních systémů v telekomunikačních podnicích v České republice. Tato metodika je sestavena prostřednictvím kvalitativního výzkumu – zakotvené ...
 • Metodika hodnocení informačních systémů 

  Novák, Lukáš
  Dizertační práce je orientovaná na oblast hodnocení informačních systémů a vymezuje hlavní nedostatky v provozu a řízení informačních systémů v návaznosti na procesy v oddělení informatiky, s částečným přesahem do ostatních ...
 • Metodika tvorby konkurenční strategie ICT podniku působícího v klastru 

  Sládková, Jitka
  Disertační práce uvádí jakým způsobem vytvořit konkurenční strategii zahrnující spolupráci s dalšími subjekty. Vymezuje konkrétní odvětví informačních a komunikačních technologií, včetně jeho specifik, která jsou velmi ...
 • Nákup franchisy: založení provozovny McDonald's 

  Janová, Lucie
  Předmětem této diplomové práce je vytvořit podnikatelský záměr na zřízení pobočky McDonald´s formou franchisy. První část práce je zaměřena na teorii této problematiky. V analytické části za pomoci několika analýz bude ...
 • Návrh na založení malé firmy pro finanční poradenství 

  Jungwirth, Michal
  Tato bakalářská práce je návodem pro začínající podnikatele, kteří hledají vhodný předmět svého podnikání, ale i pro ty, kteří již působí jako podnikatelé v oboru realitní činnosti nebo financování. Obsahuje návody, postupy ...
 • Návrh na založení malého podniku 

  Bráblík, Richard
  Diplomová práce řeší založení reálného a konkurence schopného podnikání na kvalitně sestaveném podnikatelském plánu. Pro účel podnikání bude navrženo centrum sportovních aktivit. Sportovní centrum bude nabízet pohybové ...
 • Návrh na založení malého podniku pro finanční poradenství 

  Blahák, Bohumil
  Bakalářská práce by se mohla stát návodem pro zkušené finanční poradce, kteří by si chtěli založit vlastní společnost zabývající se finančním poradenstvím. Návrh se skládá z postupů a z informací potřebných pro založení ...