Now showing items 1-2 of 2

  • Interaktivní aplety pro podporu výuky 

    Korbel, Jakub
    Tato bakalářská práce je zaměřena na podporu výuky v oblasti zpracování obrazu. Teoretick á část se zabývá matematickým pohledem na danou problematiku. Praktická část je zaměřena na vypracování čtyř webových apletů (nástrojů ...
  • PORUŠOVÁNÍ SLOŽENÝCH TĚLES VYVOLANÉ MATERIÁLOVOU NESPOJITOSTÍ 

    Korbel, Jakub
    Předkládaná dizertační práce se zabývá modelováním složených těles obsahující defekt typů trhlin a vrubů. Pozornost byla především zaměřena na složená tělesa vyrobená z polymerů a kovů. Prezentované výsledky byly získány ...