Now showing items 1-2 of 2

  • A Tool for Administration of the Company Products Portfolio 

    Koreň, Miroslav
    Práce je zaměřena na klíčový business proces ve výrobních společnostech a to na vývoj nových produktů. Jejím cílem bylo vytvoření nástroje na odhad rizika výroby nového produktu. Na uskutečnení cíle bylo nutné zistit ...
  • Webový informační systém pro podporu ambulantních ordinací 

    Koreň, Miroslav
    Cieľom bakalárskej práce "Webový informačný systém pre podporu ambulantných ordinácií" je zoznámiť sa s ambulantnými systémami a pochopiť ich princípy. Na základe získaných poznatkov potom vytvoriť takýto systém vlastný a ...