Now showing items 1-1 of 1

  • Ochrana softwaru pro Linux proti zpětnému inženýrství 

    Korec, Tomáš
    Táto práce se zabývá implementací ochrany softwaru před reverzním inženýrstvím pro Linux v rámci projektu Lissom. Ochrana se skládá ze tří úrovní. První úroveň tvoří metody detekující nástroje, které umožňují aplikaci metod ...