Now showing items 1-3 of 3

 • Ant Colony Optimisation for Performing Computational Task in Cellular Automata 

  Bidlo, Michal; Korgo, Jakub (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2019-06-24)
  A method is presented for the design of cellular automata rules by means of ant algorithms. In particular, Elitist Ant System and a~modified MAX-MIN Ant System are applied to search for transition functions of 1D cellular ...
 • Nové aplikace mravenčích algoritmů 

  Korgo, Jakub
  Mravenčí algoritmy byly použity na rozličné kombinatorické optimalizační úlohy. Jedna z těchto úloh, která však mravenčími algoritmy řešena nebyla, je návrh přechodových pravidel pro celulární automaty (CA). Což je i úloha, ...
 • Souběžné učení v kartézském genetickém programování 

  Korgo, Jakub
  Tato práce se zabývá integrací souběžného učení do kartézského genetického programování. Úlohu symbolické regrese se již povedlo vyřešit kartézským genetickým programováním, ovšem tato metoda není dokonalá. Je totiž relativně ...