Now showing items 1-3 of 3

 • Bezpečnostní GAP analýza ve firemním prostředí 

  Sommer, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá úrovní bezpečnosti informací ve vybraném firemním prostředí. Pro tento účel bude vypracována bezpečnostní GAP analýza, která vychází z doporučené normy ISO/IEC 27002. Na základě provedené analýzy ...
 • Budování bezpečnostního povědomí na střední a vyšší odborné škole 

  Kornelly, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a zavedením ISMS na konkrétní střední škole. Cílem práce je poskytnutí vlastních doporučení a návrhů na zlepšení současné situace. Úvodní část vysvětluje základní jednotlivé pojmy ...
 • Návrh a implementace informačního systému 

  Kornelly, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a zavedením informačního systému pro firmu UNIDATAZ s.r.o. Cílem mé práce je posoudit požadavky na informační systém a aplikovat je do běžného provozu. Systém bude realizován v ...