Now showing items 1-2 of 2

  • Ochrana softwaru pro Windows proti zpětnému inženýrství 

    Korvas, Pavol
    Tato práce se zabývá seznámením se se zpětným inženýrstvím, způsoby jeho použití a zneužití v praxi a seznámením se s existujícími nástroji na ochranu softwaru a s nástroji projektu Lissom. Zaměřuje se také na analýzu ...
  • Rekonfigurovatelný ladicí nástroj na úrovni zdrojového kódu 

    Korvas, Pavol
    Tato diplomová práce se zabývá seznámením se s problematikou ladění a principu ladicích nástrojů. Dále práce podrobně zkoumá formát ladicích informací a popisuje návrh ladicího nástroje vytvořeného pro potřeby projektu ...