Now showing items 1-2 of 2

  • Organizace stavební zakázky 

    Korych, Tomáš
    Předmětem této bakalářské práce je organizace stavební zakázky s využitím nástrojů projektového řízení. Konkrétně se blíže věnuje fázi plánování procesu výstavby. Celý dokument je dělen do dvou základních částí, které se ...
  • Studie proveditelnosti výstavby infrastruktury pro rekreační plavbu 

    Korych, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá studií proveditelnosti výstavby infrastruktury pro rekreační plavbu. V úvodu práce je vysvětlena podstata studie proveditelnosti a její doporučená osnova. Dále jsou blíže popsány vybrané kapitoly ...